Een overzicht van...

Veelgestelde vragen.

Wat kan ik verwachten?

Simpel gezegd: de kerk is bedoeld om van te genieten, niet om uit te zitten! Er is moderne muziek, er zijn vriendelijke mensen en positief onderwijs dat je zal aanmoedigen in welke levensfase je ook bent.

Moet ik lid worden van de kerk?

Nee hoor, Motion Utrecht is voor IEDEREEN, je bent welkom om te komen en gaan wanneer je wilt! Onze boodschap is Jezus, niet het lidmaatschap van een kerk. Mensen raken betrokken in de kerk en bouwen onderlinge connecties doordat ze Jezus hebben ontmoet… Dat is waar het allemaal om draait.

Komen jullie uit Amerika? Zitten jullie achter mijn geld aan? Heb jullie iets met Scientology te maken?

NEE, NEE & NEE, op alle drie van de vragen ‘nee’ (niks persoonlijks tegen onze USA-vrienden).

Kost het geld om te komen?

Nee, absoluut niet: Gods huis is voor iedereen en je hoeft er niets voor te betalen. Je bent van harte welkom om langs te komen en gewoon te genieten van de dienst!

Moet je geloven in de bijbel?

Nee: mensen die twijfelen, skeptici en gelovigen, iedereen is welkom.

Moet ik geld geven tijdens de collecte?

Mensen die naar Motion Utrecht komen, mogen natuurlijk financieel meebouwen aan Gods huis (bijvoorbeeld door het geven tienden) maar voel je tot niets verplicht! Elke keer wanneer we iets ophalen in de kerk geven mensen vanuit VRIJE WIL.

Hoe wordt Motion Utrecht gefinancierd?

Al onze financiële mogelijkheden komen vanuit de giften en tienden van mensen die Motion Utrecht hun thuis noemen. Onze financiën worden op een professionele manier beheerd en wij worden geaudit door een onafhankelijk accountantsbureau. Motion Utrecht is een geregistreerd kerkgenootschap onder Nederlandse wetgeving en wij ontvangen geen subsidies of financiering vanuit de overheid. Als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) opereren wij binnen de wettelijke eisen die aan een ANBI worden gesteld.

Waarom bij elkaar komen in een kerk?

Door samen te bidden, het leven te delen en je relatie met Jezus te verdiepen, groeit je geloof!

Wat is de visie?

Een grote, groeiende, inspirerende kerk bouwen waar generaties Jezus, Zijn Gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben. Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt te midden van Zijn volk. Waar mensen door vernieuwd denken, veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods Huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

Waarom nog een kerk in Utrecht?

 • 328.577 mensen waarvan velen God nog niet kennen.
 • Een stad in het hart van Nederland waar mensen uit alle richtingen kunnen samenkomen.
 • Een stad met allerlei culturen.
 • Een stad vol potentie en kansen.
 • Een jonge generatie studenten in de bloei van hun leven.
 • Omdat Utrecht er toe doet voor God en Hij hier zijn kerk wil bouwen.
 • Omdat Zijn mensen Zijn kerk willen bouwen in deze geweldige stad.
 • De kerk zo veel meer is dan je misschien denkt.
 • De kerk is Gods oplossing voor de mensheid.
 • Motion Utrecht wil het verschil maken in deze wereld door bij te dragen aan het welzijn en levensgeluk van de mensen in de stad Utrecht.

Wat geloven wij

 • We geloven dat de bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en toepasbaar in het leven van alledag.
 • We geloven in een eeuwige God die de schepper is van alle dingen. Hij bestaat in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volmaakte liefde en volledig heilig.
 • Wij geloven dat zonde ieder van ons losgescheurd heeft van God en Zijn doel met onze levens.
 • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus, zowel als God en mens, de enige is die onze relatie met God kan herstellen. Hij leefde een zondeloos leven en gaf ons een voorbeeld om te volgen, stierf aan een kruis in onze plaats en Hij stond op uit de dood om Zijn totale overwinning te bewijzen en ons te bekrachtigen om te leven.
 • We geloven dat om vergeven en ‘opnieuw geboren’ te worden, we ons moeten afkeren van onze zonden, geloven in de Heer Jezus Christus en ons leven aan Hem overgeven.
 • Wij geloven dat om het heilige en vruchtbare leven te kunnen leven dat God voor ons bedoeld heeft, we gedoopt en vervuld met de kracht van de Heilige Geest moeten worden. De Heilige Geest schenkt ons geestelijke gaven, zoals het spreken in tongen.
 • We geloven in de kracht van de kerk en in het samen kerk zijn. We geloven in de noodzaak voor gelovigen om geregeld bij elkaar te komen voor vriendschap, gebed en het ‘breken van het brood’.
 • We geloven dat God ieder van ons toerust, zodat we succesvol Zijn doel voor ons leven kunnen bereiken: God aanbidden en onze rol in de kerk en maatschappij te vervullen, een positieve bijdrage leveren aan de wereld waarin we leven.
 • We geloven dat God ons wil genezen en transformeren zo dat we gezonde en gezegende levens leven met als doel anderen te helpen.
 • Wij geloven dat de eeuwige bestemming van ofwel Hemel of hel wordt bepaald door onze reactie op Jezus Christus.
 • We geloven dat de Heer Jezus Christus terug komt zoals Hij beloofde.