Motion Church Corona maatregelen

Version: 02-10-2020

Corona is helaas niet te missen dit jaar. We respecteren de overheid en het RIVM door de maatregelen die zij voorschrijven en de tips die ze geven zo goed mogelijk na te leven. Vanuit onze waarde van fellowship en family willen we tegelijkertijd zoveel mogelijk samenkomen. In een situatie als deze hebben we geloof en wijsheid nodig. Geloof in God, in Zijn bescherming, genezing en troost. Wijsheid, om onze samenkomsten zo kunnen doen dat het risico op besmetting zo laag mogelijk is.

Wat we zien:

 • Het corona virus wordt helaas nog steeds verspreid in Nederland

 • Het RIVM heeft maatregelen en tips voor het voorkomen van het verspreiden van het virus

 • We hebben een gebouw dat groot genoeg is en goed natuurlijk geventileerd kan worden. De grote zaal is 405m2 en gemiddeld 9m hoog dus heeft een inhoud van 3.645m3. Dat betekent dat natuurlijke ventilatie volstaat (link naar protestantse kerk richtlijnen)

Wat we doen:

 • We vragen je om niet te komen als jij of iemand in je gezin verkoudheidsklachten of andere klachten gerelateerd aan COVID-19 hebt. Mail het even naar [email protected] zodat we met je mee kunnen bidden!

 • We lopen de checklist van het RIVM met jou en met ons team door voor je het gebouw binnenkomt.

 • We hebben looproutes voor je ingericht met voldoende afstand waardoor we het langs elkaar lopen voorkomen.

 • We hebben desinfectiegel op de tafels staan waar je langs loopt als je naar de zaal gaat. Gebruik die vooral elke keer als je er langs loopt.

 • We berekenen hoeveel mensen er passen in de ruimtes door het maken van plattegronden van de ruimtes en hoe we ze kunnen vullen. Op 11 oktober hanteren we het vanuit de politiek gevraagde aantal van 30 bezoekers.

 • We zingen met mondkapjes en vragen je verder ook mondkapjes te gebruiken. We houden dit aan in de periode van 3 weken waarin nationaal de maatregelen aangescherpt zijn. Daarna heroverwegen we dit.

 • We ventileren de ruimtes voor en na de activiteiten en ook tijdens de activiteiten als dat mogelijk is. Dit sluit aan bij de RIVM richtlijnen waarin verwezen wordt naar het bouwbesluit. Neem je trui mee en neem je jas mee naar je stoel.

 • We wijzen je altijd een stoel toe, omdat we beter de 1,5m afstand kunnen borgen

 • Tijdens de diensten lopen we niet langs elkaar om gebed te ontvangen. Als ministry team staan we na de dienst vooraan de zaal voor je klaar.

 • We maken per toiletruimte 2 wc’s open zodat het niet te druk wordt en vragen je buiten te wachten op afstand.

 • We raden je aan de corona melder app te downloaden (via deze link).

 • Als er onverhoopt een bezoeker/teamlid die in Motion geweest is ziek is geworden, zorgen we dat er contact met je opgenomen wordt met de contactgegevens waarmee je je aanmeldt.

Zo geloven we dat we doen wat we kunnen. Voor de zekerheid toch de zin: Als je naar Motion komt, is het op eigen risico.

Als je niet kunt komen door klachten of andere overwegingen, laat het ons even weten. We bidden en leven graag met je mee.

Heb je hier vragen over? Mail [email protected]

(English translation)

Motion Church corona precautions

Corona seems unmistakably present this year. We respect government and RIVM precautions and the advice they give by living up to it as much as possible. From our values of fellowship and family we feel the urge to continue as much as possible our meetings and activities. In a situation like this we need faith and wisdom. Faith, in God and his protection, healing and comforting. Wisdom, to be able to continue meeting and being Motion in a way that minimizes risk.

What we see:

 • The corona virus is still spread in the Netherlands

 • The RIVM has precautions and advice for preventing spreading the virus

 • We have a building that is big enough and well ventilated enough to have gatherings. The big hall is 405m2 and is on average 9m high. That means ‘natural ventilation’ is enough according to Dutch protestant church guidelines (link to protestant church guidelines).

What we do:

 • We ask you not to come if you or someone in your family has a cold or other illnesses related to COVID-19. E-mail [email protected] so we can pray with you!

 • We ask you and every visitor and team member the questions of the RIVM checklist before entering the building.

 • We ask you to follow walking routes making sure we keep our distance.

 • We have disinfectant gel on the tables you pass by when entering the building. Please use them every time you walk by.

 • We calculate the maximum number of people that fit in our rooms within the norms of the RIVM and we make a floor plan. On October 11th we will have a maximum of 30 visitors as asked by the national government.

 • We sing with face masks and ask you to use the mask also when inside the building.

 • We ventilate the rooms before and after all our activities. It would be wise to bring your sweater and take your coat along with you to your seat.

 • We appoint chairs so we can help people maintain 1,5m distance.

 • We only use a limited number of toilets and ask people to wait outside at appropriate distances.

 • We advise you to use the ‘corona melder app’ (via this link).

 • If we hear of a visitor or team member that became ill and is a risk for the visitors of Motion, we will make sure that you will be contacted.

That way we believe we do what we can in order to minimize risk. Just to be clear: visiting Motion is at your own risk.

If you can’t make it because of illness or corona related complaints, let us know! We’d like to pray with you and support you through this.

Any questions on the above? Send an e-mail to [email protected]