ANBI

Juridisch gezien is Motion Church een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij.

Motion Church Utrecht

Voormalig bekend als:
City Life Church Utrecht

IBAN: NL61INGB0004539783

RSIN: 853537240

Telefoon: +31 6 41122935
Email: [email protected]

Adres
Wijnesteinlaan 2,
3525 AL Utrecht

Vrijgevigheid in Motion

Vrijgevigheid begint bij God. Hij gaf ons alles wat we hebben en heeft nog veel meer voor klaarliggen. Hij leert ons Zijn vrijgevigheid. Vrijgevig zijn kan op allerlei manieren, met geld, tijd, talenten en nog veel meer. We lezen in het oude testament (bijvoorbeeld Deuteronomium 12) verschillende vormen van financieel geven: tienden en eerstelingen (structureel geven), offers (geven met een doel als dankbaarheid, verzoening of om God te eren), aalmoezen (spontaan geven). In het nieuwe testament leren we van Jezus dat geven iets vanzelfsprekends is (Mattheüs 6) en dat het vanuit je hart moet komen en niet vanuit regels of verwachtingen. We dagen je uit om samen met God in gebed en bijbelstudie te leren over vrijgevigheid. Bekijk hieronder onze uitleg van de verschillende manier van geven (a.) en de bijbelteksten die ons inspireren over vrijgevigheid en financiën (b.).

  1. Tienden en eerstelingen
   1. We geloven dat de tiende (het geven van 10% van je inkomen) de bijbelse manier is om het huis van God en de mensen die daarin werken te onderhouden en tegelijkertijd een concrete manier is om God de eerste plaats in je leven te geven.
 • Deuteronomium 14:22-23, Spreuken 3:9-10, Maleachi 3:8-9, Matteüs 23:23, Efeziërs 6:6
  1. Offers (bijvoorbeeld het Hart voor het Huis offer)
   1. Hoe mooi is als God in je leven is, iets in je leven doet of je iets geeft. Je kunt hier zelf op reageren door een dankoffer te geven tijdens een van de diensten of thuis via onze website. Je kunt natuurlijk ook uit vrijgevigheid een offer geven aan MOTION of aan je naasten. Twee keer per jaar organiseren we het Hart voor het Huis offer waarbij we met de hele gemeente stilstaan bij wat God ons gegeven heeft en Hem uit liefde voor Zijn huis een offer geven dat verder gaat dan normaal. 
 • Deuteronomium 16:15-17, 1 Kronieken 29:3, 2 Korintiërs 9:7-10 
  1. Giften (ook bekend als: aalmoezen)
   1. Giften zijn vaak een spontane actie. Of je nu iemand tegenkomt op straat of in de dienst gestimuleerd wordt door de Heilige Geest.
 • Leviticus 19:9‭-‬10, Handelingen 20:35
  1. Vision partners 
   1. Voor iedereen die uit liefde, roeping of andere motivatie op langere termijn (minimaal 5 jaar) een bijdrage wil geven bovenop zijn/haar tiende, offers en giften.
 • 1 Kronieken 29:3, Romeinen 12:8

Geven tijdens een Motion dienst

Geven kan tijdens de dienst op meerdere manieren

 1. Overmaken naar de bankrekening van Motion (NL61INGB0004539783)
 2. Geven via de Givt app op je telefoon/tablet (link naar de Givt website) 
 3. Geven via het invullen en inleveren van de kaart op je stoel 

Slim geven 

MOTION is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, link naar Belastingdienst ANBI info pagina), wat betekent dat een deel van wat je geeft aan Motion bij het indienen van je belastingaangifte in mindering gebracht kan worden op je belastbaar inkomen. Veel mensen krijgen zo een aanzienlijk deel van hun gift terug bij belastingteruggave (Lukas 20:25)

Goed om te weten over Slim geven:

 • DREMPELINKOMEN

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.

Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

 • PERIODIEKE GIFT

Laat je (een gedeelte van je) giften vastleggen in een schenkingsovereenkomst ‘periodieke gift in geld’ met MOTION, dan zijn die giften in zijn geheel, zonder drempels, aftrekbaar. Zo’n overeenkomst sluit je voor minimaal vijf jaar. Ideaal voor als je je tienden brengt en daarnaast nog giften geeft aan MOTION of andere goede doelen. Let op! Giften die je hebt gedaan voor de datum van het sluiten van de overeenkomst, tellen voor dat jaar niet mee als periodieke gift. (link naar Belastingdienst pagina over Periodieke giften)

Wil je meer weten over geven? Mail naar [email protected] zodat we kunnen mailen of bellen of elkaar op een zondag kunnen zien.